X

Catalogo

Folklore di Calabria

ARTISTI VARI
Codice UPC: 8018461163464
Ascolta su:Calabrisella mia
Pasquale u mbriacune
Stornelli du carceratu
Polka vagabonda
Vincenzu sparavisu
Palumiellu perdutu
Paparina
Guai di casa mia
Uvicella
Mangi tu e fatigu io
Rosa e Pasquale a ra fera
Mazurka di marina
Zappatore
Macchina